väkivalta-apua -palvelu

Väkivalta-apua palvelu on psykoterapeuttisesti suuntautunut auttamismuoto omista väkivaltaisista toimintatavoista kärsiville. Erityisinä kohderyhminä palvelulla ovat naiset ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat, jotka ovat toistaiseksi jääneet ammatillisen avun ulkopuolelle. 

Työskentely väkivaltaongelman parissa on yksilötyöskentelyä eli se tapahtuu asiakkaan ja työntekijän kesken. Työskentelyssä lähdetään selvittämään väkivaltaisten tapahtumakulkujen etenemistä, omien toimintatapojen taustalla vaikuttavia syitä sekä mahdollisuutta löytää itselle uudenlaisia tapoja tulla toimeen vaikeissa tilanteissa.

Käyttämäämme sloganiimme, "yksityisesti, ammatillisesti, luottamuksella", tiivistyy paljon olennaista palvelumme luonteesta.

Halutessasi voit varata ajan maksuttomaan tutustumiskäyntiin.