arkisto

Täällä julkaisemme tiedotteemme kootusti sekä annamme mm. linkkivinkkejä teksteihin, jotka käsittelevät ansiokkaasti väkivaltailmiön eri puolia.HS - Nainen hakkaa, mutta siitä ei puhuta
Miesten kokema väkivalta on täysin vaiettu ilmiö, jota ei oikein ole saanut tutkiakaan
Sanomalehtikirjoitus Vaiettu naiseus -projektin loppuraportin julkistamisen jälkimainingeissa. Kirjoittaja Jaana Laitinen.

"Naisten väkivalta kohdistuu yleensä puolisoon, seurustelu-
kumppaniin tai lapsiin. Se voi olla henkistä väkivaltaa eli mitätöintiä, alistamista ja toisen olemassaolon ja persoonan täydellistä mitätöintiä. Joskus väkivaltaisuus ilmenee kontrollinhaluna ja ..."

Joan Arehart-Treichel:
Miesten joutumista parisuhdeväkivallan uhreiksi ei tulisi vähätellä
Artikkeli nuorten aikuisten terveystutkimuksesta Yhdysvalloista, jonka yhtenä fokuksena oli läheisissä ihmissuhteissa esiintyvä väkivalta.
”.. mielestäni tärkeintä on havainto, että iso osa parisuhdeväkivaltaa on molemminpuoleista ja niissä tapauksissa, joissa väkivalta on molemminpuoleista, siitä on paljon suuremmalla todennäköisyydellä seurauksena vammautumisia .."


Mari Helin-Tuominen:
”Sitä on niin siinä liisterissä kii"  Miesten kokemuksia naisten tekemästä parisuhdeväkivallasta narratiivisesta näkökulmasta. (sosiaalityön Pro gradu -tutkielma, Tampereen Yliopisto 2007)
http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu01495.pdf
"Kulttuuriset merkitykset näyttävät miesten tarinoissa nousevan esille siten, että miehenä on vaikeaa tuoda esille perheväkivallan kohteena olemista. Ja toisaalta, kun tällaisen tarinan tuo esille, voidaan se nopeasti valtaväestön ja ammattilaisten toimesta ...."

Aune Flinck: Parisuhdeväkivalta naisen ja miehen kokemana. Rikottu lemmenmarja.
(hoitotieteen väitöskirja, Tampereen Yliopisto 2006)
http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6709-4.pdf
"Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata naisten ja miesten kokemuksia parisuhdeväkivaltaan johtavista tekijöistä, väkivallan kohteeksi joutumisesta sekä omasta väkivaltaisesta käyttäytymisestään."

Vihreä lanka - Tuplasti tabu 
Lähisuhdeväkivalta homo- ja lesbosuhteissa on vaiettu aihe
Yhdysvaltalaisen tohtori Lori Girshickin Suomen vierailun yhteydessä tehty juttu. Kirjoittaja Heta Muurinen.
"Girshick toimii saman sukupuolen perheväkivaltaan liittyvien asioiden kouluttajana ja konsulttina. "Ajattelu, jonka mukaan miehet ovat pahantekijöitä ja naiset uhreja, on juurtunut syvälle", Girshick sanoo. Hänen mielestä tulisikin puhua vain hyväksikäyttävistä ihmisistä."

Dialogi - Naisten väkivaltaisuuden teemanumero 

http://www2.stakes.fi/dialogi/arkisto/dia05/6/diasi605.htm
"Väkivaltaa pidetään miesten vitsauksena, mutta naisetkin pystyvät siihen. Naisten väkivaltaisuus kohdistuu mieheen tai lapsiin, joskus äitiin ja sisaruksiin. Se tapahtuu yleensä kahden kesken niin, etteivät muut huomaa eikä siitä voi jäädä kiinni ..."

Punainen lanka - "naisten tekemä väkivalta" (Vieraana: psykologi Hannele Törrönen)
http://www.yle.fi/punainenlanka/ Klikkaa sivulla kohdista: "arkisto" - "2005" - "Lähetys 17.05.2005 " Ohjelma on nähtävissä Real -videona.
"... naisten väkivaltaisuus on yhä tabu, josta ei uskalleta ääneen puhua. Naisten väkivaltaisuuteen suhtaudutaan myös eri tavalla kuin miesten tekemään väkivaltaan. Sitä vähätellään, sille naureskellaan tai se ymmärretään aina poikkeusolosuhteiden aiheuttamaksi."

Silminnäkijä - Kun nainen lyö
http://www.yle.fi/silminnakija/ Klikkaa sivulla kohdista: "arkisto" - "2005" - "Lähetys 22.09.2005 " Ohjelma on nähtävissä Real -videona.
"Perheenäitien ja vaimojen väkivaltainen käytös on vaiettu ja häpeällinen asia. Väkivaltaisten naisten kannalta ongelmaa pahentaa se, että aggressiivisuuteen on Suomessa hyvin vaikea saada apua. Yleisen käsityksen mukaan perheenäiti ei lyö miestään eikä varsinkaan lastaan."

Inhimillinen tekijä - Vaiettu naiseus
(Vieraana: Tanja Lehtelä, Marita Ruohonen ja Jussi Pulli)
http://www.yle.fi/inhimillinentekija/ Klikkaa sivulla kohdista: "arkisto" - "2006" - "Lähetys 10.01.2006" Ohjelma on nähtävissä Real -videona.
"Naisen väkivaltaisuudesta on vaikea puhua: pelko ja häpeä sulkevat perheen jäsenten suut. Kieltäminen on vahingollista paitsi väkivaltaa käyttävälle naiselle myös hänen väkivaltansa uhrille. Vaikeneminen myös estää avun saannin." 

Mari Vikman: Väkivaltaa rakkauden varjolla, parisuhdeväkivalta homo- ja lesbosuhteissa (sosiaalityön Pro gradu -tutkielma, Tampereen Yliopisto 2001)
http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu00110.pdf
"Tarkoituksenani on selvittää millaista väkivalta on ja miten väkivaltaa kohdanneet ovat selvinneet väkivallasta. Tarkastelen parisuhdeväkivaltaa kahdelta tasolta; sekä yksilön, että yhteiskunnan tasolta."