avun hakeminen

Avun hakemisen lähtökohtana on usein huoli siitä, mitä omalla väkivaltaisella tai tuhoisalla käytöksellään aiheuttaa läheisilleen. Itsessä virinneestä huolesta huolimatta avun hakeminen oman väkivaltaisuutensa takia vaatii kuitenkin ison kynnyksen ylittämistä. Ei ole helppoa myöntää, että itsessä on puolia, jotka riistäytyvät aika ajoin oman hallinnan ulkopuolelle. Erityinen vaikeus ulkopuolisen avun piiriin hakeutumisella on ihmisillä, joihin väkivaltaisuutta ei ole totuttu liittämään. Tällaisia ihmisryhmiä Suomessa ovat mm. naiset sekä seksuaalivähemmistöihin kuuluvat. 

Läheisissä ihmissuhteissa esiintyvä väkivalta on viime vuosina ollut paljon esillä julkisuudessa ja tätä kautta myös avun hakeminen omaan väkivaltavaikeuteensa on tullut aiempaa yleisemmäksi. Myös ammatillisten auttamismuotojen kehittyminen väkivaltavaikeuksista kärsiville on ollut omiaan edistämään avun piiriin hakeutumista.